OM SENIORKLUBBEN PFA

Foreningen er stiftet den 14. maj 2003.

Klubbens formål er at formidle og bevare kontakten mellem tidligere medarbejdere i PFA-koncernen. Klubbens formål er endvidere at bevare de tidligere medarbejdernes fortsatte tilknytning til PFA-koncernen.

Som medlemmer kan optages medarbejdere, som er pensioneret fra PFA-koncernen og ansatte medarbejdere, der er fyldt 60 år. Medarbejdere der på PFA-koncernens foranledning er overflyttet til andet selskab eller fratrådt kan optages fra deres fyldte 60. år.

En enig bestyrelse kan dog i særlige tilfælde dispensere fra disse regler.